Tak 23 als alternatief voor een bancair fonds !

Bent u ook op zoek naar een alternatief voor de quasi 0% rente op uw spaarrekening?

Uw vertrouwde makelaar Q&O biedt u interessante mogelijkheden aan! 

Als u wil beleggen, dan kunt u onder andere kiezen tussen een tak 23-verzekering en een beleggingsfonds bij een bank. Allebei houden ze iets meer risico in dan een tak21-verzekering, een spaarrekening of een termijnrekening.

Hoewel beide bepaalde gelijkenissen hebben, zijn er ook heel wat verschillen. Wij zetten ze voor u op een rijtje.

Een belangrijke gelijkenis tussen beide is het belang van het beleggingsfonds voor het uiteindelijke rendement.

  • Bij een tak 23-verzekering wordt het rendement bepaald door de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen.
  • Bij een beleggingsfonds bij een bank wordt het rendement ook rechtstreeks bepaald door de performance van het fonds zelf.

Het grootste onderscheid zit in de fiscaliteit en de mogelijkheden om vermogen over te dragen naar de volgende generatie.


FISCALITEIT

Bij een tak23-formule betaalt u :

  • geen roerende voorheffing op de meerwaarde op einddatum, noch bij een vervroegde uitstap (wanneer het contract minder dan 8 jaar en 1 maand heeft gelopen).
  • geen taks op beursverrichtingen
  • een premietaks van 2% bij de instap  

Bij een bancair fonds betaalt u:

  • geen premietaks,
  • 30% roerende voorheffing op de meerwaarde van het fonds (zodra het fonds 10% obligaties bevat en in verhouding tot de hoeveelheid obligaties in het fonds). Zowel op einddatum als wanneer u vervroegd uitstapt,
  • 1,32% beurstaks (max 4.000 euro) op elke verkoop op de secundaire markt.

Wanneer u uw portefeuille met Tak 23-fondsen wilt herschikken, bijvoorbeeld in het geval u graag winst wilt nemen op bepaalde fondsen, of wanneer u het risico in de fondsenportefeuille wilt afbouwen en de reserve naar meer defensieve fondsen wilt transfereren betaalt u dus geen taksen meer, wat wel het geval is bij bancaire kapitalisatiefondsen!


VERMOGENSOVERDRACHT

De tak23-verzekering is een uitstekende formule om de overdracht van uw vermogen aan de volgende generatie goed te plannen, helemaal zoals u dat zelf wilt.

U kun namelijk:

  • zelf bepalen wie het kapitaal zal krijgen, via het aanduiden van de begunstigde(n).
  • die begunstigde(n) kunt u ten allen tijde terug wijzigen in de loop van uw contract

Bij een bancair fonds hebt u veel minder vat op wat er gebeurt na uw overlijden. Een bancair fonds wordt bij uw overlijden niet stopgezet en uitbetaald zoals een levensverzekering. De deelbewijzen van het fonds komen in de nalatenschap terecht en uw erfgenamen moeten eventueel successierechten betalen die berekend worden  op de waarde van het fonds op de datum van uw overlijden.

 

Contact

Voor meer info:  bel ons 056/62.52.74   mail ons: leven.zorg@qeno.be