Cyber verzekering

Uw webshop wordt gehacked waardoor  hackers ervan door gaan met de gegevens van uw klanten, een van uw werknemers opent een ogenschijnlijk onschuldige e-mail maar uw systeem wordt vergrendeld en men eist een bedrag te betalen in bitcoins, de sturing van uw CNC machines wordt met een virus geïnfiltreerd waardoor de productie drie weken stilligt.

Cyberincidenten worden in 2016 wereldwijd als de derde grootste bedreiging gezien voor de contintuïteit van uw onderneming.

Bescherm uzelf en anderen

Met een cyberverzekering dekt u zowel uw eigen verlies als uw aansprakelijkheid tegenover derden.

Eigen schade:

  • Bedrijfsschade
  • PR/juridische kosten
  • Kennisgevingskosten
  • Monitoringkosten
  • Boetes
  • IT kosten
  • Afpersing/ diefstal

 

Aansprakelijkheid:

  • Naar aanleiding van een privacyincident op basis van de bestaande regelgeving of de nieuwe GDPR regelgeving (niet noodzakelijk met een criminele oorsprong, een menselijke fout kan ook).
  • Naar aanleiding van een beveiligingsfalen

 

Contact

Indien u meer info wenst contacteer: Kris Vanderhallen - Tel nr 056/62.52.81 - Kris@qeno.be