Gebruik je ook af en toe een drone?

Drones worden alsmaar populairder, ook bij bedrijven. Het gebruik van een drone biedt niet alleen veel mogelijkheden, er zijn ook heel wat risico’s aan verbonden.

Het wettelijk kader omtrent het gebruik van drones vind je terug in een Koninklijk Besluit van 10 april 2016. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën afhankelijk van het gewicht én het gebruik van de drone (privé of professioneel). Voor elk van de verschillende categorieën gelden verschillende voorwaarden op vlak van opleiding, examen en verzekering.

Het is van belang na te gaan onder welke categorie je valt en aan welke voorwaarden je dient te voldoen.

Samengevat kan je stellen dat er voor drones < 1 kg die je gebruikt voor privé-doeleinden geen specifieke voorwaarden zijn maar in alle andere gevallen, gelden strikte vereisten (zelfs bij privé gebruik).

Wat nu bij schade ? Voor de duurdere toestellen kan een machinebreukverzekering aangewezen zijn.

Je kan ook schade veroorzaken aan derden (drone stort neer op een auto, gebouw of erger, een persoon). Het is belangrijk om je polis BA te laten nakijken want er is niet automatisch dekking voorzien. Bij privé gebruik (drone < 1 kg) zal een uitbreiding op je BA-familiale volstaan. In alle andere gevallen is er sowieso een verzekeringsplicht met een minimum limiet van 1.000.000 EUR en zal een uitbreiding op de polis BA-onderneming of een afzonderlijk contract dienen voorzien te worden.

Verlies ook de wet op de privacy niet uit het oog !

Indien vragen, contacteer ons gerust.