Subsidies voor ecologisch en veilig transport

Om de omschakeling naar een meer ecologisch en veilig transport te ondersteunen voorziet de Vlaamse overheid steun vanaf het najaar 2017 voor de uitgaven van een aantal maatregelen gedurende drie opeenvolgende kalenderjaren 2017, 2018 en 2019

Wie komt in aanmerking?

De maatregel richt zich tot ondernemingen met een exploitatievestiging in het Vlaamse Gewest en met minstens één vrachtwagen voor het vervoer van goederen over de weg waarvan het maximaal toegestaan gewicht meer dan 3.5 ton bedraagt.

De onderneming is actief en heeft een aanvaardbare rechtsvorm (vzw's, landbouwvennootschappen, tijdelijke verenigingen, tijdelijke en stille handelsvennootschappen en de maatschap zijn uitgesloten). Ook ondernemingen waar een administratieve overheid een dominerende invloed heeft zijn uitgesloten.

De onderneming voldoet volgens Europese regelgeving aan de de-minimis steunverordening én is geen onderneming in moeilijkheden.

 

Welke maatregelen komen in aanmerking?

De steun is gericht op de uitgaven (aankoop, huur of leasing) van volgende 6 categorieën van maatregelen:

  • rijassistentiesystemen ter bevordering van energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag;
  • extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet voorschrijft;
  • extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu en op de geluidslast;
  • maatregelen ter bevordering van de efficiëntie;
  • maatregelen ter bevordering van de ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats;
  • maatregelen ter vermijding van diefstal.

 Enkel uitgaven van ná 1 januari 2017 komen in aanmerking voor steun !!

 

Hoeveel bedraagt de steun?

De steun bedraagt maximaal 80% van de uitgaven (aankoop, huur of leasing) van de in aanmerking komende maatregelen.

De steun is maximaal €3.000 per opgegeven vrachtwagen die in België is ingeschreven. Een vrachtwagen kan maar één keer in aanmerking komen voor steun.

Het maximum subsidiebedrag per onderneming  is €100.000 voor drie kalenderjaren 2017, 2018 en 2019 samen.

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan €200.000 bedragen (max. €100.000 voor de transportsector).

 

Aanvraagprocedure?

Een steunaanvraag kan één keer per kalenderjaar digitaal ingediend worden via het Vlaams ondernemersloket.  

Per aanvraag moet het totaal van de opgegeven uitgaven minimaal €1.000 bedragen om in aanmerking te komen voor steun.

Info in verband met deze subsidie vindt u op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ecologisch-en-veilig-transport


Contact

Indien u meer info wenst contacteer: Jens De Frene - Tel nr 056/62.52.78 - Jens@qeno.be