Tienjarige aansprakelijkheid

De kogel is door de kerk! De voorbije maanden werd er reeds druk over gespeculeerd en 5 mei werd de nieuwe wet op de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid goedgekeurd. Daar waar tot op heden enkel architecten zich verplicht dienden te verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid, wordt dit nu uitgebreid naar andere professionelen actief in de bouwsector.

 Voor wie? 

  • Iedere aannemer die specifiek onroerend werk verricht op woningen, meer bepaald eengezinswoningen of appartementen, die in België gelegen zijn en waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is.
  • Iedere architect die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen voor zover zijn of haar activiteit betrekking heeft op in België uitgevoerde werken en geleverde prestaties.
  • Iedere dienstverlener in de bouwsector, bijv. studiebureaus, die voor rekening van een derde immateriële prestaties verricht op woningen, meer bepaald eengezinswoningen of appartementen, die in België gelegen zijn en waarvoor de tussenkomst van de architect verplicht is.
  • Iedere architect, aannemer of andere dienstverlener van de bouwsector waarvan de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in het gedrang kan komen als gevolg van handelingen die hij beroepshalve op in België gelegen woningen verricht of van handelingen van zijn aangestelden, wordt verplicht verzekerd.

 

Wat?

Men zal zich verplicht moeten verzekeren voor de burgerlijke aansprakelijkheid bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Deze artikelen behandelen de tienjarige aansprakelijkheid (startdatum= aanvaarding van de werken) voor stabiliteits- en soliditeitsproblemen, alsook waterdichtheidsproblemen voor zover deze de stabiliteit en soliditeit van het gebouw in gevaar brengen.

 

Wanneer?

De nieuwe regeling zal van toepassing zijn vanaf 1 juli 2018.

 

Wat kan Q&O voor u doen?

Wij zijn volledig operationeel en kunnen scherpe offertes aanbieden voor alle formules die momenteel op de markt zijn (abonnement en globale polis) zodat u wettelijk in orde bent!

 

Contact

Indien u meer info wenst contacteer: Kris Vanderhallen - Tel nr 056/62.52.81 - Kris@qeno.be