Engagement

Kort geschetst engageert Q&O zich naar haar klanten toe voor 4 zaken :

1.       Risicobeheersing/Aansprakelijkheidsbeperking

Zeker, een verzekeringspolis is ongelofelijk nuttig bij een schadegeval. Zeker een goede polis (zie verder onder verzekeringsvoorwaarden). Maar een schadegeval voorkomen of de gevolgen beperken is minstens even belangrijk. Q&O begeleidt haar klanten in preventie. Daarnaast begeleidt Q&O haar klanten ook in hun aansprakelijkheidsdomein. Zo helpen we klanten hun aan- en verkoopsvoorwaarden dermate op te stellen zodat hun aansprakelijkheid correct aangepast wordt aan hun verzekeringsdekkingen. Of kijken we om waar mogelijk met afstand van verhaal te werken zodat verzekeringsdekkingen overbodig worden en schadegevallen makkelijker geregeld worden. Dit is uiteraard allemaal maatwerk waar we graag tijd voor maken.     

2.       Verzekeringspremie

Zeker, het verzekeringsbudget is voor een onderneming een enorme hap. Het is dan ook onze taak om te zorgen dat de te betalen premies continu correct (lees ‘messcherp’) zijn. Het woordje ‘continu’ is hierbij heel belangrijk. Het is niet omdat de premie vandaag goed zit dat dit ook morgen nog zo is. De verzekeringsmarkt evolueert, net als de te verzekeren ondernemingen. Wij engageren ons om zeer regelmatig marktonderzoeken te doen om na te gaan of de premies inderdaad nog marktconform zijn.

3.       Verzekeringsvoorwaarden

Zeker, de verzekeringsvoorwaarden zijn minstens even belangrijk als de te betalen premie. Q&O maakt zich dan ook sterk dat we hierin een enorme meerwaarde betekenen. De algemene voorwaarden die door de verzekeringsmaatschappijen worden opgesteld, worden door Q&O minutieus nagelezen. Op tal van punten worden die voorwaarden herschreven, verduidelijkt of aangevuld en dit om de verzekeringsdekking beter af te stemmen op de noden van de klant, om de uitsluitingen te beperken en/of om de vergoedingen bij schade te verruimen. Via dit engagement bekomen wij veel betere verzekeringspolissen voor onze klanten dan wat er traditioneel wordt aangeboden.

4.       Schaderegeling

Zeker, ‘the proof of the pudding is in the eating’. Als er zich een schadegeval voordoet, kan men pas echt de meerwaarde van de makelaar ervaren. Ook hier engageert Q&O zich sterk. Q&O is geen ‘postbode’ die de communicatie uitwisselt tussen de klant en de verzekeringsmaatschappij. Q&O stuurt het dossier aan, volgt alles zeer kort op en staat de klant bij om een correcte regeling te bekomen. 40% van de tijdsbesteding binnen Q&O gaat naar schaderegeling. Collega – makelaars die net als Q&O actief zijn in de ondernemingswereld, zitten gemiddeld aan 25%. Van zodra wij een meerwaarde lijken te hebben, volgen wij een expertise mee. Op die manier zorgt Q&O dat een schadedossier vlot en zeer correct geregeld wordt. Zodat ‘the pudding’ heerlijk smaakt.