De groene kaart ‘verliest’ weldra zijn kleur

De internationale motorrijtuigverzekeringskaart (of beter “de groene kaart”) zal weldra zijn groene kleur niet meer hebben.

Er kondigt zich immers een significante wijziging aan in het groene kaarten verhaal.

 • Tot 30 juni 2020 behoudt de “groene kaart” zijn kleur (zelfs indien deze pas na 30 juni a.s. in voege zal gaan).
  De internationale verzekeringskaarten die werden afgedrukt vóór 1 juli 2020 op groen papier zullen geldig blijven tot de dag dat zij zullen verstrijken te weten de laatste dag van geldigheid van dekking.

 • Vanaf 1 juli 2020 worden de nieuwe internationale verzekeringskaarten enkel afgedrukt op wit papier met zwarte letters en cijfers. Bovendien worden de nieuwe internationale verzekeringskaarten niet meer dubbelzijdig afgedrukt. De verzekeringskaart kan ook bijgehouden worden per elektronische drager in de plaats van een papieren versie.

 • Tot en met 31 december 2021 heerst er een gedoogbeleid en zullen er zowel verzekeringskaarten circuleren op groene achtergrond en op witte achtergrond.

  Het is derhalve mogelijk tot 31 december 2021 dat de gebruiker van een Belgisch motorrijtuig een geldige verzekeringskaart kan voorleggen :
  -      Hetzij op groen papier
  -      Hetzij op wit papier
  -      Hetzij in elektronische vorm met vertoning van het document op witte achtergrond

 •  Vanaf 1 januari 2022 valt het definitieve doek over de groene kleur en zal geen enkele Belgische internationale verzekeringskaart op groen papier nog geldig zijn, enkel de elektronische versie op een witte achtergrond of de witte papieren versie.