+32 (0)56 625 252
Onze aanpak

Als grote familiale verzekeringsmakelaar zijn we overtuigd dat een persoonlijke aanpak in het beheer van uw verzekeringsportefeuille essentieel is voor een goede samenwerking. We streven ernaar om heel dicht bij onze klanten te staan en al zeker op het moment dat u als ondernemer in aanraking komt met een incident dat een grote impact heeft op uw bedrijfsvoering. Als het echt misgaat staan wij als een rots in de branding klaar om uw belangen te behartigen.

Verzekeringsoplossing op maat

We zijn als kantoor overtuigd dat iedere onderneming en daaraan gelinkt iedere verzekeringspolis een specifieke aanpak nodig heeft. Ieder verzekeringscontract vraagt het nodige maatwerk!

Iedere sector en iedere onderneming heeft haar eigen risico’s en haar eigen wensen. Op basis van deze criteria creëren we een verzekeringsoplossing volledig op maat van uw onderneming.

Messcherpe premies

We beseffen als verzekeringsmakelaar maar al te goed dat uw totale verzekeringskost een serieuze hap uit uw budget is. Daarom streven we er met Q&O Verzekeringen naar om u altijd messcherpe premies aan te bieden.

Gezien onze reputatie, knowhow, grootte en positie als onafhankelijke verzekeringsmakelaar kunnen we waarheidsgetrouw zeggen dat we met Q&O beschikken over serieuze “buying power” bij alle verzekeringsmaatschappijen.

Dit vertaalt zich in heel scherpe verzekeringspremies voor u als klant! Eenmaal het contract onderhandeld en in voege is blijven we als makelaar niet op onze lauweren rusten. Periodiek gaan we uw verzekeringscontracten terug aftoetsen op de verzekeringsmarkt. Op die manier garanderen we u als klant steeds marktconforme premies.

Uitgebreide risicoanalyse

We gaan bij onze aanpak steeds uit van het principe: “meten is weten”. Daarom staan we steeds in constante dialoog met onze klanten. Waar u als ondernemer echt van wakker ligt, daar proberen wij als verzekeringspartner een oplossing aan te bieden.

Daarom starten we iedere samenwerking ook altijd met een uitgebreide risicoanalyse van uw bedrijf. Welke risico’s wilt uw onderneming afdekken? Welke gevaren bent u als ondernemer zelf bereid te dragen? Zijn er bepaalde valkkuilen die u over het hoofd ziet?
Op basis van deze open dialoog hebben we een goed beeld van uw onderneming en de daarmee gepaarde risico’s. Op basis hiervan gaan we voor u een gepersonaliseerde verzekeringsportefeuille uitwerken.

Specifieke verzekeringsexperts

Als makelaar weten we maar al te goed dat het verschil soms wordt gemaakt in de kleine lettertjes van een verzekeringspolis. Daarom werken we intern alleen maar met specifieke verzekeringsexperts en geen generalisten.

Per verzekeringstak hebben we twee divisies in ons kantoor. Eén divisie die zich specifiek bezighoudt met het ontwikkelen en uitdenken van een verzekeringsproduct op maat van uw onderneming en één divisie die fulltime bezig is met het afhandelen van schadeclaims. Zo zal de beheerder van uw brandverzekering een andere zijn dan degene die de schade regelt aan uw geliefkoosde wagen.

Uw accountmanager dient als algemeen aanspreekpunt en zal uw dossier intern gaan beheren met de verschillende specifieke verzekeringsexperts.

Maatwerk

Eén van de belangrijkste pijlers in onze visie is maatwerk. Daarom willen wij u als makelaar geen standaard maatschappijpolis voorschotelen.

Voor de belangrijkste verzekeringstakken hebben onze experts eigen producten en voorwaarden gecreëerd die een absolute meerwaarde zijn en in onze visie een absolute noodzakelijkheid zijn om u correct te kunnen verzekeren.

Snelle en correcte schadeafhandeling

Een snelle, correcte en transparante schadeafhandeling is één van onze grootste troeven. Heel bewust investeren we als makelaar veel in onze schadeafdeling. Dit zorgt ervoor dat onze mensen niet alleen snel maar ook heel kwaliteitsvol uw schadedossier kunnen opvolgen.

Geen moeite is ons te veel in het verdedigen van uw belangen in een schadeclaim. “The proof of the pudding is in the eating”.

Wilt u een afspraak maken
of wenst u meer info?