+32 (0)56 625 252
2
Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van uw onderneming

Een vaak onderschat risico bij het ondernemen is de aansprakelijkheid waaraan een bedrijf zich blootstelt.

Dit gaat zowel over aansprakelijkheid ten opzichte van uw klanten, leveranciers, maar ook ten opzichte van een derde partij.

De polis die dit risico afdekt is de polis BA-Uitbating & BA na levering van een onderneming.

De polis voorziet dekking wanneer uzelf of een personeelslid door een foutieve handeling of onoplettendheid schade veroorzaakt aan of bij een klant, leverancier of een derde partij.

Dit kan gaan over lichamelijke, materiële of immateriële gevolgschade.

Afhankelijk van het type onderneming en de sector waarin u actief bent, kan u ook te maken hebben met milieu-en/of contaminatieaansprakelijkheid.

Dergelijke risico’s kunnen perfect worden afgedekt in gelijknamige polissen.

Wanneer u als ondernemer genoodzaakt wordt om een terugroepactie te organiseren, kunt u beroep doen op de waarborgen recall – contaminatie in de polis contaminatie of de waarborg recall aanvullend aan de polis BA-uitbating.

Een aantal beroepen worden bij wet verplicht zich te verzekeren voor Beroepsaansprakelijkheid. Denk hierbij aan een dokter, architect of vastgoedmakelaar.

Een dekking beroepsaansprakelijkheid adviseren wij echter aan alle ondernemingen die een intellectuele activiteit uitvoeren, bijvoorbeeld bedrijven actief in de IT-sector, consultancy, experten en dergelijke.

De wet voorziet ook in bepaalde gevallen een dekking Objectieve Aansprakelijkheid Brand & Ontploffing voor publiek toegankelijke ruimtes voor onder meer horecazaken, tentoonstellingszalen, polyvalente zalen,…

Aansprakelijkheid van u als ondernemer

Een aansprakelijkheidsrisico dat vaak over het hoofd gezien wordt is de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Als ondernemer kan u aansprakelijk gesteld worden voor beleidsdaden binnen de onderneming. In vakjargon de D&O-polis genoemd.

Door tussenkomst van de polis worden uw belangen behartigd naar aanleiding van een aansprakelijkheidsvordering tegen u ingesteld op basis van beweerde bestuursfouten. De polis beschermt op die manier uw privévermogen, zowel voor wat betreft de verdedigingskosten als een eventuele schadevergoeding.

De dekking kan zowel gelden voor bestuurders in rechte als voor bestuurders in feite.


Meer info?

Vul het formulier of contacteer ons via mail of telefoon.