+32 (0)56 625 252
1
Brand & bedrijfsschade

De grootste nachtmerrie van iedere ondernemer is om zijn levenswerk in vlammen te zien opgaan.
Een correct opgestelde brandverzekering kan u echter veel zorgen en kosten besparen in geval van schade. Onze eigen brandexperten zorgen dan ook voor een polis op maat van uw onderneming.

Een brandverzekering dekt uiteraard niet enkel de schade door brand, maar ook de schade door een blikseminslag, een ontploffing, de inwerking van elektriciteit, water, storm, hagel,…

De laatste jaren krijgen we ook steeds meer te maken met extreme natuurverschijnselen. Uw onderneming verzekeren tegen dergelijke natuurrampen is essentieel voor een complete brandverzekering.

Daarnaast is een aanvullende bedrijfsschade-verzekering onontbeerlijk. Wist u dat 60 % van de bedrijven die een zwaar schadegeval gehad hebben en géén waarborg bedrijfsschade onderschreven hadden, binnen de 5 jaar failliet gaan!

In de verzekeringswereld wordt de waarborg bedrijfsschade dan ook steevast de levensverzekering van een onderneming genoemd.

Een bedrijfsschade-verzekering dekt het financiële verlies van uw onderneming na een door de brandpolis gedekte materiële schade en wordt afgesloten in aanvulling op de brandverzekering. Wanneer uw onderneming te maken heeft met een groot schadegeval, zal deze verzekering de kosten op zich nemen die nodig zijn om uw onderneming zo snel mogelijk terug operationeel te krijgen zodat deze zo snel mogelijk terug op hetzelfde financiële niveau komt als vóór het schadegeval.

Gezien de draagwijdte van deze polis hebben wij als Q&O Verzekeringen een eigen wording/polistekst onderhandeld. Deze eigen Q&O-wording zorgt voor een nog uitgebreidere dekking dan deze die verzekeringsmaatschappijen standaard aanbieden. Onze wording houdt voorwaarden en clausules in die wij als essentieel beschouwen om u een goede en vlotte schaderegeling te kunnen garanderen.

Een aantal voorbeelden:

  • Schade door aanraking van eigen voertuigen
  • Vergoeding in uitgebreide nieuwwaarde van zowel gebouwen als inhoud
  • Uitgebreide definities van de termen ‘Gebouw’ en ‘Inhoud’
  • Uitgebreide clausule m.b.t. wederopbouw/niet-wederopbouw

Door onze kennis en ervaring staan wij sterk in onze schoenen en kunnen wij uw belangen optimaal verdedigen, zowel bij de onderhandeling van de voorwaarden van uw contract als bij de regeling van uw schadedossier.

Meer info?

Vul het formulier of contacteer ons via mail of telefoon.