+32 (0)56 625 252
8
Cyber

In de huidige bedrijfscultuur is data onmisbaar geworden en garandeert de continuïteit van iedere onderneming. Als we data interpreteren in de ruime zin van het woord dan spreken we over: gegevens over klanten, leveranciers, personeel, boekhouding, eigen website,… zowel beheerd op een eigen server of in een cloud-omgeving.

In dat opzicht dient er stil te worden gestaan bij de nakende gevaren evenals de regelgeving. De regelgeving die zich steeds verder uitbreidt en verplichtingen zal opleggen aan bedrijven om minstens te voldoen aan een vooraf bepaalde minimum beveiliging (denk maar aan de NIS 2 - regelgeving).

De nakende gevaren bereiken ons elke dag opnieuw. In eerste instantie wordt er gedacht aan hacking & de bijkomende kosten van herstel. Eventueel nog het betalen van losgeld om uw eigen gegevens terug te verkrijgen maar er dient ook rekening te worden gehouden met de gevaren zoals malware, virussen,…

Het laatste kwartaal van dit jaar waren er meer dan 800 geregistreerde cyberaanvallen op Belgische bedrijven.

Bij nacalculatie van de verschillende cyberclaims waarmee we al te maken hebben gehad ramen we de gemiddelde kost ongeveer op € 330.000

Een cyberverzekering is een verzekeringsoplossing die bestaat uit een drieluik van waarborgen:

  • Bijstand:
    Elke minuut is cruciaal bij een cyberaanval waardoor er een 24h/7d bijstand is voorzien voor zowel onderzoek naar het probleem, oplossing, juridische ondersteuning,… en dit door gespecialiseerde vakmensen gestuurd vanuit de verzekeraar.
  • Eigen schade:
    Éénmaal u het slachtoffer bent van een cyberaanval, komen er veel kosten op u af. We denken onder andere aan kosten voor herinvoeren van data, communicatie naar de klanten, kosten door bedrijfsstilstand,… maar niet te vergeten dat hackers vaak uit zijn om u af te persen door het laten betalen van losgeld om uw gegevens terug te krijgen.
  • Aansprakelijkheid:
    In het kader van de privacy of gelijkaardige, bestaat de kans dat u aansprakelijkheid oploopt en de dekking omvat enerzijds de verdediging en anderzijds de uitbetaling van schadeclaims.

Ondertussen dient u ook te beseffen dat fraude via phishing minstens een even groot risico is als een cyberrisico (hacking, malware,..). De fraude bestaat erin dat u niets vermoedend een bepaalde financiële verrichting doet aan een malafide persoon/bedrijf. U ontvangt bijvoorbeeld een factuur van een leverancier. Plichtsgetrouw betaalt u deze maar achteraf blijkt dat deze factuur vervalst werd door cybercriminelen en uw betaling kwam terecht bij een crimineel in plaats van bij uw leverancier. Weken na uw verrichting vraagt deze nietsvermoedend waar uw betaling blijft?!

Een fraudeverzekering zorgt ervoor dat u in dergelijke cases wordt schadeloos gesteld.

Deze dekking kan zowel als optionele waarborg in uw cyberverzekering worden onderschreven maar ook als standalone polis.

Meer info?

Vul het formulier of contacteer ons via mail of telefoon.