+32 (0)56 625 252
5
Transport & marine
Ieder bedrijf komt in aanraking met transport. Bent u nu een logistieke dienstverlener, een transportbedrijf of een handelaar in goederen, dan kent u maar al te goed de gevaren die zich tijdens het transport kunnen voordoen. Bij Q&O Verzekeringen werken wij een polis op maat uit waarbij wij een oplossing bieden voor uw noden.

CMR of vervoerdersaansprakelijkheid

Bent u een transporteur, commissionair vervoerder of commissionair expediteur die overeenkomsten sluit om tegen betaling goederen te vervoeren over de weg door middel van een voertuig, en dit zowel nationaal als internationaal, dan zal de term CMR u niet onbekend zijn. Hoewel het CMR-verdrag van dwingend recht is, is een CMR-verzekering niet verplicht in België. Maar dit belet niet dat uw opdrachtgevers een bewijs van CMR-verzekering zullen vragen voordat u transporten mag uitvoeren voor hen.

Als transporteur kan u worden aangesproken voor maximaal 8,33 SDR per kilogram (ongeveer 10 euro per kilogram) indien u aansprakelijk bent voor schade aan de vervoerde goederen. De CMR-polis dekt dit risico.

Naast schade kunnen ook volgende risico’s worden gedekt in uw polis:

 • Verlies van de vervoerde goederen
 • Diefstal van de goederen, ook indien deze worden gestolen uit een afgekoppelde oplegger
 • Laattijdig aankomen van de vervoerde goederen (In dit geval bent u maximaal aansprakelijk ten belope van het bedrag van uw transportfactuur.)
 • Opruimings-, vernietigings-, reddings- en behoudskosten
 • Contaminatie van bulk- en tankgoederen
 • Schade aan koel- en vriesgoederen

In uitbreiding van deze polis kan ook schade aan toevertrouwde opleggers worden meeverzekerd via de CTA-clausule.

Goederenverzekering

Vervoer eigen rekening

Heeft u als kleine, middelmatige of grote onderneming eigen voertuigen waarmee u goederen en werkmateriaal vervoert, dan is deze dekking voor u.

In deze polis dekken wij goederen die deel uitmaken van uw beroepsactiviteit zoals koopwaar en professioneel materieel. Ook goederen die u reeds verkocht aan uw klant maar die u nog dient te vervoeren, zijn gedekt.

Deze polis dekt schade tijdens het transport, ongeacht of u aansprakelijk bent voor deze schade, maar ook schade tijdens het laden, lossen en bij een diefstal.

Diefstal uit voertuigen is jammer genoeg niet weg te denken, daarom voorzien wij een dekking voor diefstal van de goederen in volgende gevallen:

 • Inbraak met zichtbare beschadiging aan het vervoermiddel als gevolg
 • Hold-up
 • Diefstal gepleegd met geweld
 • Diefstal na een verkeersongeval met het vervoermiddel
 • Gelijktijdige diefstal van het vervoermiddel en de verzekerde goederen.

Stock en Transit

Elke onderneming die handelt in goederen doet ongetwijfeld aankopen en verkopen van goederen die vervoerd dienen te worden, al dan niet nationaal of internationaal.

Tijdens deze transporten wordt vaak beroep gedaan op professionele transporteurs of logistieke dienstverleners die zich bekommeren om uw goederen veilig van de ene plaats naar de andere te brengen.

Schade die ontstaat tijdens deze transporten, kan niet altijd worden verhaald op de vervoerder gezien onder andere de beperkingen in het CMR-Verdrag. Dankzij een stock en transit polis bent u wel gedekt voor de volledige waarde van de goederen.

Transporteurs zijn vaak gebonden aan verdragen die hun aansprakelijkheid bij schade beperken. Bij wegtransport is het CMR-Verdrag van toepassing waarbij de wegtransporteur maximaal kan worden aangesproken voor 8,33SDR per kilogram (ongeveer 10 euro per kilogram) en dit enkel in geval hij verantwoordelijk is voor de schade of in geval van diefstal. Is de transporteur betrokken bij een ongeval waarbij hij werd aangereden, dan kan u de schade niet verhalen op hen. Transporteert hij goederen met een waarde hoger dan ongeveer 10 euro per kilogram, dan moet hij niet de volledige schade betalen. Om deze reden is een stock en transit polis de ideale bescherming om deze lacune op te vangen.

Volgende wordt gedekt in deze polis:

 • Alle goederen in het kader van uw commerciële activiteit;
 • Schade tijdens tijdens transport, laden, lossen, verblijf tijdens transport en beurzen;
 • Territorialiteit kan wereldwijd of volgens uw noden;
 • 10% verhoopte winst op de aangekochte en/of verkochte goederen;
 • Averij grosse tijdens transport per schip;

In deze polis kan een aanvullende dekking worden onderschreven boor uw gestockeerde koopwaar.

Meer info?

Vul het formulier of contacteer ons via mail of telefoon.